VLDS, s.r.o. - účtovníctvo a dane
VLDS logo

vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo

game 1

Vedenie podvojného účtovníctva

V oblasti podvojného účtovníctva poskytuje spoločnosť VLDS, s.r.o. komplexné služby a klientom nadštandardne poskytujeme rokmi získané skúsenosti z celej problematiky vedenia účtovníctva. Samozrejmosťou je poradenstvo a konzultácie pri cezhraničnom obchode v rámci EÚ alebo s tretími krajinami.

Vedenie jednoduchého účtovníctva

VLDS, s.r.o. poskytuje aj kompletné vedenie jednoduchého účtovníctva, samozrejmosťou sú konzultácie a poradenstvo.

Vedenie podvojného účtovníctva

Spoločnosť VLDS, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti vedenia podvojného účtovníctva. Samozrejmosťou je osobitný prístup ku klientovi, a na základe analýzy jeho podnikania, potrieb a požiadaviek navrhnutie optimálneho riešenia jeho potrieb.

Naše služby:

 • spracovanie, kontrola a zaúčtovanie prvotných dokladov
 • evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH
 • vypracovanie súhrnného výkazu k DPH
 • vedenie pokladničnej knihy v domácej i cudzích menách
 • vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie
 • evidencia majetku
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vypracovanie účtovných prehľadov podľa požiadaviek klienta v slovenskom a anglickom jazyku
 • účtovné, ekonomické a daňové poradenstvo a konzultácie
 • spracovanie ročnej i mimoriadnej účtovnej závierky vrátane daňového priznania, súvahy, výkazu ziskov a strát a potrebných príloh

Vedenie jednoduchého účtovníctva

V oblasti jednoduchého účtovníctva poskytujeme kompletné vedenie účtovníctva, konzultácie a poradenstvo.

Naše služby:

 • spracovanie, kontrola a zaúčtovanie prvotných dokladov
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH
 • evidencia majetku
 • vypracovanie účtovných prehľadov podľa požiadaviek klienta v slovenskom a anglickom jazyku
 • účtovné, ekonomické a daňové poradenstvo a konzultácie
 • spracovanie ročnej i mimoriadnej účtovnej závierky vrátane daňového priznania, výkazu o majetku a záväzkoch, výkazu o príjmoch a výdajoch


Copyright 2011 - VLDS, s.r.o.