VLDS, s.r.o. - účtovníctvo a dane
VLDS logo

vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo

game 1

Mzdy a personalistika

Spoločnosť VLDS, s.r.o. ponúka služby v oblasti miezd a personalistiky iba pre spoločnosti, ktorým zároveň vedie účtovníctvo.

Naše služby:

  • spracovanie a evidencia personálnych údajov o zamestnancoch
  • spracovanie a výpočet miezd, vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások
  • spracovanie hlásení, prihlášok a odhlášok do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne
  • návrhy a následné vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
  • vyhotovenie potvrdení o dobe zamestnania, podkladov k pôžičkám
  • spracovanie štvrťročných a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti
  • zastupovanie klienta voči poisťovniam a iným dotknutým inštitúciám
  • poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov


Copyright 2011 - VLDS, s.r.o.